Wordt een weegschaal niet intern gebruikt, maar voor het vaststellen van tarieven in het economische verkeer, dan is het noodzakelijk dat een weegschaal gekeurd is, vroeger heette dat geijkt. Vergelijk de weegschaal van de slager waar het vlees per 100 gram wordt afgerekend. Daar wilt u graag het juiste bedrag betalen voor de juiste hoeveelheid.
 
Een gekeurde weegschaal moet in Nederland voldoen aan de Metrologiewet uit 2006. Dit is een Europese wet en die is dus geldig in alle landen van de EU. Deze wet staat niet op zich, maar wordt gevoed uit diverse richtlijnen en aanbevelingen van zowel de Europese commissie als OIML. Dit is een internationale organisatie die in wereldverband harmonisatie van de metrologiewetten nastreeft.
Verder houdt ook WELMEC, als Europese organisatie, zich bezig met de harmonisatie op Europees niveau.Naast de Europese Metrologiewet is er per land nog onderliggende wet- en regelgeving op nationaal niveau.
In Nederland zijn dat:

In Nederland zijn er diverse organisaties die zich bezig houden met gekeurde meetmiddelen.
Ten eerste: Nederlands Meetinstituut, NMi Certin BV

De kerntaken zijn:

Ten tweede: Verispect als toezichthouder

De kerntaken zijn:

Interessante websites:
www.nmi.nl
www.verispect.nl
www.overheid.nl
www.welmec.org
www.oiml.org

Zijn er vragen, weegadviseur geeft u graag nadere uitleg en advies wat er voor u geldt en van toepassing is zowel op nationaal als internationaal niveau.

Terug naar overzicht